Zajęcia

Szkoła prowadzi zajęcia językowe na różnych stopniach zaawansowania i dla różnych grup wiekowych.Kursy prowadzone są w ciągu roku szkolnego od września do czerwca z uwzględnieniem przerw świątecznych i ferii zimowych określonych przez MEN i Kuratorium Oświaty.

Placówka prowadzi standardowe kursy języków obcych , a w szczególności języka angielskiego i niemieckiego dla dzieci, młodzieży      
i dorosłych, kursy przygotowujące do egzaminów ósmoklasisty, maturalnych, First Certificate oraz zajęcia konwersacyjne.
Prowadzimy również zajęcia z języka hiszpańskiego, francuskiego, i innych.

W siedzibie firmy zajęcia odbywają się indywidualnie lub w grupach liczących od 2 do 4 osób, godzina lekcyjna trwa 60 minut a terminy ustalane są bezpośrednio ze słuchaczami
Lektorzy Centrum Języków Obcych Jodar posiadają odpowiednie wykształcenie filologiczne i mają odpowiednie przygotowanie metodyczne do prowadzenia zajęć językowych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Udzielamy również korepetycji z przedmiotów szkolnych takich jak :
matematyka
fizyka
chemia
język polski 

Prowadząc zajęcia na terenie szkoły publicznej, grupy liczą 6-10 osób a lekcje dopasowane są do planu zajęć dzieci i odbywają się dwa
razy w tygodniu po 45 min. lub 60 min.